Släktmöten
Kongen i Boda
Släktföreningen Kongen i Boda

Släktmöten

1955

Det första släktmötet hölls i Tenhults Lantmannanskola och då beslutades att en släktförening skulle bildas och att ordna en släktträff vart 5:e år.

Ordförande var då komminister Gustaf-Adolf Sandstedt.

1960

Släktträff i Tenhults Lantmannaskola med Stig Romelsjö som ordförande. Beslutades bl a att kontakta en firma i Mjölby om möjlighet att framställa ett släktmärke.

Ordförande Stig Romelsjö.

1970 (inget möte 1965)

Släktträff  i Öggestorps kyrka och därefter  i Tenhults Lantmannaskola.I september 1965 var släktmärket klart för beställning. Blommor nedlades på den plats Jan Månsson är begravd samt på två av hans barns gravar.

Ordförande Stig Romelsjö.

1975

Släktträff vid Öggestorps kyrka och sedan vid Vårhagaskolan i Tenhult. Planering började för en fortsättning av släktboken del I

Ordförande Stig Romelsjö.

1980

Släktträff i Tenhult på Lantmannaskolan. Inledning i Öggestorps kyrka.

Fortsatt planering om en fortsättning på släktboken som kommer att kallas del II.

Ordförande Stig Romelsjö

1985

Släktträff i Folkets Park Huskvarna. Inledning i Öggestorps kyrka.

Arbetet med släktboken del II var nu klar och beställda böcker delades ut vid släktmötet där 780 personer deltog.

Ordförande Stig Romelsjö.

1990

Släktträff i Folkets Park Huskvarna med 550 deltagare.

Inledning i Öggestorps kyrka. Mötesordförande var Stig Romelsjö som avgick som ordförande för föreningen.

Till ny ordförande valdes Jan Warén, dotterson till Einar Magnusson.

1995

Släktträff i Folkets Park Huskvarna med 320 deltagare. Inledning i Öggestorps kyrka.

Ordförande Jan Warén.

2000

Släktträffen inleddes i Öggestorps kyrka. Därefter företogs en rundtur med 5 bussar till de olika gårdarna inom släkten. Vid gården Boda gjordes ett uppehåll och Sture Claesson, en ättling till Jan Månsson, berättade om gården. Efter bussturen samling  på Riddersbergs värdshus. 300 personer deltog.

Ordförande Jan Warén.

2005

Släktträff vid Kungsporten i Huskvarna med traditionsenlig inledning i Öggestorps kyrka. Detta möte var det 11:e ordning och 50 år sedan det första släktmötet hölls.

Ordförande Jan Warén. Till ny ordförande valdes Bo Enar Karlsson, norrlänning, bosatt i Småland sedan 30 år och  ingift i Bodasläkten.

170 personer deltog.

2010

Släktträff vid Kungsporten i Huskvarna som traditionsenligt inleddes  i Öggestorps kyrka.

Ordförande: Bo Enar Karlsson från Bankeryd.

I Kungsporten serverades lunch samt hölls sedvanliga mötesförhandlingar.

Representant från ArkivDigital höll ett uppskattat föredrag om hur man kan släktforska via Internet. Böcker m m fanns till försäljning. Foton och tidningsurklipp från tidigare släktträffar visades.

130 personer deltog i mötet.

Släktmötet 15 augusti 2015

Mötet inleddes traditionsenligt i Öggestorps kyrka kl 12.00

Ordförande Bo Enar Karlsson.

7 rosor sattes vid minnesplattan för Jan Månsson.

Samling sedan  i  Tenhults skola. Under tiden alla tog plats spelade ett PRO-gäng lite blandad musik.

Lunch serverades och därefter mötesförhandlingar.

En skärmutställning med tidningsurklipp och foton från tidigare möten fanns.

Under åren sen förra släktmötet har en gravstensinventering gjorts på olika kyrkogårdar i  trakten över gamla gravstenar som hör till Jan Månssons barn och barnbarn och i en del fall även övriga.

Detta har sammmanställs i ett häfte som fanns till försäljning.

 

Deltagare vid släktmötet 1955 i Tenhults lantmannaskola

Släktböckerna del II packade och klara för utdelning vid mötet i augusti 1985.

Släktmötet 2020 ställs in med anledning av rådande smittorisker beträffande Coronaviruset.

Information kommer senare om ev tid för att anordna mötet under 2021.       

---------------------------------------------------------------


Komplettera vår släktbok!

Skicka in kompletteringar till släktboken del II:

  1. Fyll i blanketten 
  2. Klicka på Skicka för att skicka blanketten (en kopia av den) till info@kongeniboda.se
  3. Om du använder webbmail och inte ett e-postprogram som t.ex. Outlook så måste du först spara blanketten för att kunna skicka den.

Styrelsen


Släktböcker del I och del II finns att köpa hos någon i styrelsen. Böckerna kostar f n 100 kr per del.

Simon Gustavsson Linje VI  Ordförande


Engslund Öggestorp 60


560 27 TENHULT


036-971 66

Inger Johansson  Linje VII   Sekreterare           


Södra Skogsvägen 59


571 39  NÄSSJÖ


tel 072-518 78 82


ingerlinmar.joh@bredband.net

Britt Karlsson  Linje II och III                   

 

Kungsgatan 3 A

 

553 31 JÖNKÖPING       

 

Brille@live.se

Göran Karlsson Linje III   Kassör           


Fagerslätt 16


560 31 TENHULT


tel 036-915 83


fagerslatt16@telia.com

Karin Karlsson Linje II


Glasvingevägen 10


561 48 HUSKVARNA


tel 036-38 90 67

Anna Gustavsson Linje VI


Villstorp


571 97 FORSERUM

Birgitta Karlsson   Linje VII           


Kapplöparvägen 15


564 34  BANKERYD


tel 036-377504

Pernilla Klingberg  Linje V           


Prästgårdsvägen 18


570 21 MALMBÄCK


tel 0380-201 99


Copyright © Släktföreningen Kongen i Boda